0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch Hệ thống thiết bị, hạ tầng phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông đến nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 2 tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Để phục vụ công tác vận chuyển than từ khu vực Đồng Vông sang Vàng Danh để sàng tuyển cần thiết phải đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị, hạ tầng phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông đến Nhà máy tuyển Vàng Danh 2 gồm: Mặt bằng khu vực tiếp nhận than từ đường goòng và hệ thống băng tải từ mặt bằng tiếp nhận than sang NMT tuyến than Vàng Danh 2. Vậy để có cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, việc lập hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất cho công trình trên là rất cần thiết.

- Mục tiêu của Quy hoạch Hệ thống thiết bị, hạ tầng phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông đến nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 2 tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí là: Đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị, hạ tầng đồng bộ để tiếp nhận và chuyển tiếp than từ Đồng Vông vào Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2 đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực, góp phần cụ thể hóa chính sách an ninh năng lượng của nhà nước. Là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng và là cơ sở để địa phương quản lý đất đai

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội tại khu Bí Giàng phường Yên Thanh - thành phố Uông Bí: năm 2019

- Được UBND thành phố Uông Bí phê duyệt tại Quyết định số 6116/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch Hệ thống thiết bị, hạ tầng phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông đến nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 2 tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch Hệ thống thiết bị, hạ tầng phục vụ tiếp nhận than từ mỏ Đồng Vông đến nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 2 tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí

*) Bản vẽ:

+ QH01: Bản vẽ mặt bằng vị trí

+ QH02: Bản đồ sơ đồ hiện trạng

+ QH03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ QH 05: Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi