0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.jpg), (.pdf)

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Uông Bí tập trung nghiên cứu, giải quyết những vấn đề quan trọng trên phương diện tổng thể, có hệ thống; đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Uông Bí giai đoạn 2009 đến năm 2013; Trong đó có so sánh với kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2010, tầm nhìn 2020 theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 22/01/2008 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Ninh, bao gồm cả các thành tựu quan trọng, hạn chế và nguyên nhân cũng như phân tích các nhân tố, động lực và nguồn lực phát triển.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh: năm 2015

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh: Làm rõ các ưu tiên và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tạo điều kiện cho thành phố Uông Bí phát triển thành một thành phố dịch vụ và công nghiệp hiện đại, một địa điểm du lịch có chất lượng và hấp dẫn ở Quảng Ninh và tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào nền kinh tế của Tỉnh. Phát triển thành phố Uông Bí trở thành đô thị trung tâm miền Tây theo như quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện chuyển đổi hiệu quả mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Uông Bí đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ bản đồ hành chính

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch hệ thống các công trình chủ yếu

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng và quy hoạch phân bố dân cư và đô thị

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch các khu công nghiệp và công trình chủ yếu

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổ chức không gian lãnh thổ

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

(huycuong-thieuxuan-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi