0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng Nông Nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các vùng Nông Nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Báo cáo đề xuất lập quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi