0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi