0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần II), tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)
- Để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo như mục tiêu đề ra, cần thiết phải có một quy hoạch phát triển Điện lực chung để xác định được chương trình phát triển nguồn điện, chương trình xây dựng lưới điện đảm bảo tính đồng bộ an toàn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.
* Thông tin đồ án:
- Thời điểm lập Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần II), tỉnh Điện Biên: năm 2018
- Mục tiêu của Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần II), tỉnh Điện Biên là: Đảm bảo sự phát triển cân đối, hài hoà, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải với chất lượng tin cậy cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quy hoạch phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và độ tin cậy trong thiết kế, xây dựng, vận hành hệ thống điện; phải phù họp với hiện tại và định hướng phát triển lâu dài.
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Thuyết minh Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần II), tỉnh Điện Biên
+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 (Hợp phần II), tỉnh Điện Biên
- Bản vẽ:
+ Bản vẽ sơ đồ lưới điện 35kV tỉnh Điện Biên đến năm 2025
+ Bản vẽ sơ đồ lưới điện các huyện: Mường Chà, Điện Biên Đông, Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chè, Mường Lay, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo 
+ Bản vẽ sơ đồ năng lượng lưới điện các huyện: Mường Chà, Điện Biên Đông, Điện Biên, Mường Ảng, Mường Chè, Mường Lay, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Tuần Giáo
(huentt-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi