0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

- Phát triển giáo dục - đào tạo bền vững, toàn diện, đồng bộ cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên là nền tảng để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

 Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

  - Nhằm Phát triển giáo dục - đào tạo một cách bền vững, toàn diện, đồng bộ cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Bảo đảm học sinh trong độ tuổi đi học được đến trường đạt tỷ lệ cao nhất. Nâng cao mức hưởng thụ phúc lợi giáo dục cho nhân dân. Đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân. Đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp đảm bảo cơ cấu hợp lý theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa”. Góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Phấn đấu xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm giáo dục-đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và chất lượng cao của khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

+ Đề cương giáo dục

+ Các bảng tính toán

+ Văn bản pháp lý

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi