0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ giai đoạn 2013 - 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

- Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị là những không gian chứa đựng các hoạt động thương mại, là nơi tiêu thụ, trao đổi hàng hoá, cung cấp thông tin thị trường giữa người sản xuất và người tiêu dùng, là những loại hình tổ chức thương mại truyền thống và hiện đại đã và đang được phát triển khá phổ biến ở nước ta hiện nay và có thể nói rằng đó là hiện thân của các hoạt động thương mại, là sự tồn tại và phát triển của thị trường ở mỗi vùng, mỗi khu vực. Trong những năm vừa qua, việc hình thành và phát triển của mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đã góp phần mở rộng giao lưu hàng hoá phục vụ tương đối tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việc quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, TTTM và hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 đến năm 2025 là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển thương mại nói riêng, đồng thời còn là bước cụ thể hoá nhằm thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020” đã lập với mục tiêu tổ chức lại hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh theo hướng văn minh và hiện đại để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh BRVT phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí xây dựng dự án “Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, TTTM và hệ thống chợ tỉnh BRVT giai đoạn 2013-2020”

- Mục tiêu: Xác lập quy hoạch phù hợp với triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, trình độ phát triển thị trường và các hoạt động thương mại và làm cơ sở để thực thi công tác quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ giai đoạn 2013 - 2025. Làm cơ sở cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi xây dựng các dự án đầu tư phát triển siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại và hệ thống chợ giai đoạn 2013 – 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi