0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng 2030 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.dwg), (.pdf)

- Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ và nằm ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông của toàn miền: phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc và phía Tây-Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận và phía Nam giáp biển. Đây là một đầu mối giao thông lớn ở miền Đông Nam bộ, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh, với tất cả các loại hình vận tải: Đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển và đường không, trong đó hệ thống đường biển với luồng-cảng biển nước sâu Thị Vải-Cái Mép lớn nhất nước xét về diện tích, năng lực tiếp nhận tàu-hàng hóa. Định hướng đến năm 2020, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ trở thành thành phố cảng biển lớn nhất ở Nam Bộ. Về kinh tế, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn là một tỉnh kinh tế trọng điểm phiá Nam

- Được phê duyệt tại: Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch Tổng thể Giao thông Vận tải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Mục tiêu của Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng 2030 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là: Quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020 đã được UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt trong quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 31/3/2009. Trong thời gian đó đến nay Sở GTVT, UBND các Huyện-Thành phố cùng các Sở-Ngành liên quan của tỉnh đã tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt,giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết của lĩnh vực Giao thông Vận tải phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Mức độ thực hiện quy hoạch trong thời gian qua của từng chuyên ngành ở từng địa phương và của toàn tỉnh so với quy hoạch được duyệt cần được rà soát, đánh giá, qua đó chỉ ra được những mặt “đạt” và “chưa đạt” trong quá trình thực hiện, trên cở sở đó phục vụ cho công tác thống kê-lập kế hoạch đầu tư cho giai đoạn tiếp theo; hơn nữa, trong quá trình xây dựng-phát triển mạnh mẽ như hiện nay Giao thông Vận tải với các vấn đề về hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, tổ chức quản lý và thiết lập các cơ chế-chính sách liên quan cũng luôn luôn cần được điều chỉnh, bổ sung định kỳ để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Vì vậy thực hiện việc rà soát-điều chỉnh-bổ sung quy hoạch để lấy đó làm căn cứ tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tiếp theo.

* Thời điểm lập quy hoạch tổng thể giao thông vận tải năm 2020, định hướng năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải năm 2020, định hướng năm 2030 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Bản vẽ:

+ Bản đồ mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huycuong-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi