0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.dwg), (.pdf)

- Giao thông trên địa bàn Châu Đức chỉ có giao thông đường bộ. Việc phát triển mạng lưới giao thông của huyện phải đạt các mục đích và yêu cầu sau: Phát triển mạng lưới giao thông phải gắn với các trục quốc lộ, tỉnh lộ. Các tuyến giao thông chính phải đảm bảo cho công tác vận chuyển hàng hoá và đi lại được tiện lợi, nhanh chóng. Chú trọng ảnh hưởng tích cực của trục vận chuyển chính về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ, cũng như Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; Mở rộng hệ thống giao thông nông thôn, kết hợp bố trí hợp lý các khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường và tập quán sinh sống của nhân dân địa phương; Đảm bảo phục vụ tốt phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu bảo vệ an ninh quốc phòng.

- Được phê duyệt tại:  quyết định 3365/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Đức giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông huyện Châu Đức

+ Bản vẽ đường đô thị thị trấn Ngãi Giao

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi