0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể thoát nước thị xã Bà Rịa đến năm 2020 - thành phố Vũng tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Quy hoạch tổng thể thoát nước thị xã Bà Rịa là quy hoạch xây dựng chuyên ngành thoát nước. Nước mưa và nước thài được quy hoạch thoát riêng, trong đó nước thải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

- Địa điểm quy hoạch : Thị xã Bà Rịa cỏ ranh giới như sau:

    + Phía Bắc giáp: huyện Châu Đức

    + Phía Nam giáp: thành phố Vũng Tàu

    + Phía Đông giáp: huyện Long Điền

    + Phía Tây giáp: huyện Tân Thành.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập đồ án Quy hoạch tổng thể thoát nước thị xã Bà Rịa đến năm 2020 - thành phố Vũng tàu: năm 2008

+ Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 28 tháng 1 năm 2008

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể thoát nước thị xã Bà Rịa đến năm 2020 - thành phố Vũng tàu

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ Bản vẽ sơ đồ quan hệ vùng

+ Bản vẽ sơ đồ phạm vi nghiên cứu

+ Bản vẽ sơ đồ phạm vi nghiên cứu điều chỉnh

+ H 01: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng ngập lụt

+ H 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng thoát nước

+ H 03: Bản vẽ sơ đồ ranh giới lưu vực thoát nước

+ H 03A: Bản vẽ sơ đồ vị trí lấy mẫu nước

+ H 04: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa

+ H 05: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước thải phương án 1

+ H 05a: Bản vẽ sơ đồ mạng lưới thoát nước thải phương án 3A

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi