0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông đến năm 2020, tỉnh Phú Thọ

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

Huyện Tam Nông có vị trí khá thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ thuận tiện, là đầu mối giao thông quan trọng trong việc trung chuyển hàng hoá và nối liền hệ thống kinh tế giữa các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ với thành phố Hà Nội; Huyện có diện tích tự nhiên 15.596,92 ha, chiếm 4,43% diện tích tự nhiên của tỉnh; có 20 đơn vị hành chính, trong đó có 19 xã và 1 thị trấn. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, Tam Nông đã tổ chức xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đảm bảo nguyên tắc phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, phù hợp với các quy hoạch ngành, lĩnh vực của cả nước có liên quan đến huyện

- Mục tiêu quy hoạch: Chuyển Tam Nông từ một huyện nông nghiệp hiện nay trở thành một huyện trọng điểm về công nghiệp của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2020. Phát triển dịch vụ - thương mại, du lịch và đô thị gắn liền với phát triển công nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân, thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn; bảo vệ môi trường và cảnh quan khu vực. Đưa Tam Nông là một huyện phát triển mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

- Được phê duyệt tại quyết định số: 3962/QĐ – UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông đến năm

2020, tỉnh Phú Thọ   

- Thời điểm quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông đến năm 2020, tỉnh Phú Thọ

+ Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tam Nông đến năm 2020, tỉnh Phú Thọ  

+ Văn bản pháp lý đi kèm

(NganHT - ThanhThao Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi