0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái là khu vực có quy chế khu kinh tế cửa khẩu đầu tiên ở Việt Nam. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ngày 01/4/2012 về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, khu này sẽ chính thức được thành lập vào ngày 01/6/2012. Khu này bao trùm thành phố Móng Cái và một phần huyện Hải Hà (gồm các xã và thị trấn: Quảng Điền, Quảng Phong, Phú Hải, Quảng Thắng, Quảng Thành, Quảng Minh, Quảng Trung, Cái Chiên, Quảng Hà) thuộc tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ diện tích trên đất liền là 661,97 km², trên biển là 550 km².

- Mục đích quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội KKTCK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là căn cứ cho sự phát triển kinh tế- xã hội của khu kinh tế nhằm nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, môi trường và đảm bảo quốc phòng và an ninh

- Được phê duyệt tại quyết định số: Quyết đinh Số 1226/QĐ-TTg Về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Thời điểm quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ Các văn bản pháp lý

(ACUD - MyLinh – Acudvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi