0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch trung tâm hành chính Chiềng Sinh - Him Lam

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ Quy hoạch điều chỉnh

- Bản vẽ Quy hoạch điều chỉnh 2 (cad-pdf)

- Bản vẽ Quy hoạch đã duyệt (cad-pdf)

- Bản vẽ Quy hoạch điều chỉnh – Không ảnh

(NganHT-LamPhuong-Acvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi