0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế mẫu công trình 92 lô đất phường Yên Thanh, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.jpg).

- Thời điểm lập thiết kế mẫu: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Thiết kế mẫu công trình 92 lô đất (ô 06 đến ô 26) thuộc ô quy hoạch LK A1; (ô số 01 đến ô 27) thuộc ô quy hoạch LK A6; (ô số 29 đến ô 34) thuộc ô quy hoạch LK A2; (ô số 01 đến ô 06) thuộc ô quy hoạch LK A7; (ô sô 27 đến ô 34) thuộc ô quy hoạch LK A3; (ô số 26 đến ô 31) thuộc ô quy hoạch LK A4; (ô số 01 đến ô 08) thuộc ô quy hoạch LK A9, phường Yên Thanh, tỉnh Quảng Ninh

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí

+ Bản vẽ quy hoạch phối cảnh, tổng mặt bằng

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng

+ Sơ đồ vị trí mẫu M3 - 02

+ Sơ đồ vị trí mẫu M2 - 06

+ Sơ đồ vị trí mẫu M2 - 05

+ Sơ đồ vị trí mẫu M2 – 04, M3 – 01

+ Sơ đồ vị trí mẫu M2 – 02, M2 – 01

+ Sơ đồ vị trí mẫu M1 - 02 m

+ Sơ đồ vị trí mẫu M1 M2 - 01

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi