0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc với giới hạn tọa độ địa lý 20055’ - 21043’ vĩ độ Bắc, 104048’ - 105027’ kinh độ Đông. Tỉnh Phú Thọ có phía Bắc giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Vĩnh Phúc và thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía Tây giáp các tỉnh Sơn La, Yên Bái. Tỉnh có diện tích tự nhiên 3534,56 km2, chiếm 1,1% diện tích cả nước và dân số trung bình năm 2020 là 1.481.884 người, chiếm 1,5% dân số cả nước2. Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 11 huyện (Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập, Cẩm Khê, Tam Nông, Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tân Sơn), 1 thị xã Phú Thọ và 1 thành phố trung tâm của tỉnh (Tp. Việt Trì), 225 đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 17 phường, 11 thị trấn và 197 xã.

- Thời điểm quy hoạch: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến 2050

+ Văn bản pháp lý đi kèm

- Bản vẽ (JPG):

+ Bản đồ vị trí và vùng lân cận

+ Bản đồ hiện trạng điều kiện tự nhiên

+ Bản đồ hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội

+ Bản đồ hiện trạng phát triển khu công nghiệp

+ Bản đồ hiện trạng phát triển cụm công nghiệp

+ Bản đồ hiện trạng phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản

+ Bản đồ hiện trạng phát triển dịch vụ

+ Bản đồ hiện trạng phát triển du lịch

+ Bản đồ hiện trạng phát triển văn hóa, thể thao

+ Bản đồ hiện trạng phát triển giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp

+ Bản đồ hiện trạng phát triển y tế

+ Bản đồ hiện trạng phát triển an sinh xã hội

+ Bản đồ hiện trạng hạ tầng viễn thông thụ động

+ Bản đồ hiện trạng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn

+ Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

+ Bản đồ hiện trạng phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai và thủy lợi        

+ Bản đồ hiên trạng phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải

+ Bản đồ hiện trạng phát triển mạng lưới cấp điện tỉnh

+ Bản đồ hiện trạng phát triển thông tin và truyền thông tỉnh

+ Bản đồ hiện trạng môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học

+ Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên

+ Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

+ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

+ Bản đồ hiện trạng phát triển khoa học và công nghệ

+ Bản đồ hiện trạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và đối tượng đã được kiểm kê di tích

+ Bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai theo các mục đích sử dụng

+ Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn

+ Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng

+ Bản đồ phương án phát triển dịch vụ

+ Bản đồ phương án phát triển du lịch

+ Bản đồ phương án phát triển văn hóa, thể thao

+ Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp

+ Bản đồ phương án phát triển y tế

+ Bản đồ phương án phát triển an sinh xã hội

+ Bản đồ phương án phát triển khoa học và công nghệ

+ Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp

+ Bản đồ phương án phát triển cụm công nghiệp

+ Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

+ Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải

+ Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện

+ Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông

+ Bản đồ phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động

+ Bản đồ phương án thoát nước xử lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ phương án thăm dò khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên

+ Bản đồ phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước

+ Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học

+ Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng chống thiên tai, thủy lợi và ứng phó với biến đổi khí hậu

+ Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện

+ Bản đồ vị trí các dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện

(NganHT – Vân Anh – Acudvn19)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi