0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

- Phạm vi nghiên cứu:

a. Trực tiếp

- Nghiên cứu trong giới hạn lãnh thổ quản lý hành chính tỉnh Hải Dương với diện tích tự nhiên 165.480ha và dân số trung bình năm 2008 là 1.732.347 người gồm 10 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã là phạm vi lập đồ án.

b. Gián tiếp

 - Nghiên cứu trong phạm vi vùng ĐBSH gồm 10 tỉnh thành phố, 8 tỉnh thành phố vùng KTTĐBB, 7 tỉnh thành phố vùng Thủ đô Hà Nội. Trong xác định tiền đề phát triển, các mối tác động nội ngoại vùng không hạn chế phạm vi nghiên cứu:

   + Phía đông giáp thành phố Hải Phòng, cách trung tâm thành phố Hải Dương 45 km

   + Phía tây giáp tỉnh Hưng Yên và cách trung tâm thành phố Hà Nội 57 km.

   + Phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

   + Phía nam giáp tỉnh Thái Bình.

* Thông tin đồ án:

- Mục tiêu đồ án Quy hoạch tổng thể mạng lưới cấp nước sạch đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 - tỉnh Hải Dương: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội - đô thị - môi trường sinh thái trong toàn tỉnh; phát triển nhanh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong quá trình hội nhập của nền kinh tế. Khai thác và phát huy những lợi thế phát triển của tỉnh, xây dựng kết cấu hạ tầng sản xuất, xã hội, kỹ thuật tiên tiến, hệ thống đô thị hiện đại, các điểm dân cư nông thôn văn minh, cơ sở để quản lý và kiểm soát phát triển chặt chẽ.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ cấu trúc phát triển không gian đến năm 2030

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ phát triển giao thông đường bộ

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ phát triển giao thông đường sắt

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược vùng đến năm 2030

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi