0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Tứ Kỳ là huyện nằm ở phía Đông của tỉnh Hải Dương. Phía Đông Bắc giáp huyện Thanh Hà, phía Tây Bắc giáp thành phố Hải Dương, phía Tây giáp huyện Gia Lộc, phía Đông Nam giáp huyện Tiên Lãng và phía Đông giáp huyện Vĩnh Bảo của thành phố Hải Phòng. Diện tích tự nhiên của huyện là 165,32km2. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ là một phần mục tiêu và giải pháp có tầm chiến lược của tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy nhanh chóng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa huyện Tứ Kỳ.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 23 tháng 09 năm 2021

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: Phát huy vị trí chiến lược của huyện Tứ Kỳ để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, khai thác có hiệu quả mối quan hệ nội ngoại vùng, quan hệ trong nước, khai thác các thế mạnh về đầu mối giao thông, công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn. Xây dựng cấu trúc không gian vùng lãnh thổ, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, liên kết các cực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: điều kiện tự nhiên hiện trạng phân bố dân cư và SDD, hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp vùng

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng nông nghiệp

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng: định hướng giao thông, cao độ nền

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng thoát nước mặt, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cung cấp năng lượng và viễn thông

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, định hướng cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailan-hatran-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi