0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Luận án tiến sĩ: Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ

Thông tin luận án tiến sĩ

Tác giả: Trần Văn Tiến

Năm bảo vệ: 2011

Ngành: Quản lý đô thị và công trình

Tại: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Kết cấu luận án gồm: 2 phần – 166 trang

- Phần mở đầu

- Phần nội dung bao gồm 3 chương

+ Chương I: Tổng quan về Quy hoạch mạng lưới đường đô thị

+ Chương II: Cơ sở khoa học của Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ

+ Chương III: Một số đề xuất về Quản lý quy hoạch mạng lưới đường đô thị vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào quy hoạch mạng lưới đường thành phố Việt Trì

Định dạng tài liệu: file pdf

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi