0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Bản vẽ khảo sát di tích thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.dwg)

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ chi tiết di tích Anten Parapol Núi Lớn

+ Bản vẽ chi tiết di tích Bạch Dinh

+ Bản vẽ chi tiết di tích Chùa Phước Lâm

+ Bản vẽ chi tiết di tích Đình Thắng Tam

+ Bản vẽ chi tiết di tích Linh Sơn Cổ Tự

+ Bản vẽ chi tiết di tích nhà Má Tám Nhung

+ Bản vẽ chi tiết di tích nhà Cao Cẳng

+ Bản vẽ chi tiết di tích Nhà Lớn – Long Sơn

+ Bản vẽ chi tiết di tích Đồn nhà máy nước

+ Bản vẽ chi tiết nhà số 86 Phan Chu Trinh

+ Bản vẽ chi tiết Niết Bàn Tịnh Xá

+ Bản vẽ chi tiết Thích Ca Phật Đài

+ Bản vẽ chi tiết Trận địa pháo Cổ Cầu Đá

+ Bản vẽ chi tiết di tích nhà ông Trương Quang Vinh

+ Bản vẽ chi tiết di tích Chùa – Đình – Miếu Long Sơn

+ Bản vẽ chi tiết di tích Hưng Long Tự

+ Bản vẽ chi tiết di tích Miếu Bà Ngũ Hành

+ Bản vẽ chi tiết di tích Trận địa pháo cổ và hầm thủy lôi Núi Lớn

+ Bản vẽ chi tiết di tích Trận địa pháo cổ trên Núi Tao Phùng Núi Nhỏ

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi