0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
20 EP
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế quy hoạch xây dựng các đô thị mới, cải tạo các đô thị hiện có của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi