0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Pác Nặm giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Pác Nặm giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi