0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ cây dong riềng giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ cây dong riềng giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ cây dong riềng giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2030, tỉnh Bắc Kạn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi