0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư phường Đô Vinh thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Tra cứu quy hoạch: https://datvangvietnam.net/

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: Xây dựng một khu dân cư mới để đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị đồng bộ, tạo bộ mặt thẩm mỹ về kiến trúc quy hoạch của trục đường chính thành phố Phan Rang Tháp Chàm, xứng đáng là đô thị loại 3 theo Quy hoạch chung được duyệt. Đánh giá tình hình hiện trạng một cách đầy đủ và chính xác về sử dụng đất, điều kiện tự nhiên của khu đất, tình hình phát triển kinh tế xã hội của các khu ở lân cận, từ đó chỉ ra thế mạnh và động lực phát triển của khu vực và vai trò của khu ở Tái định cư.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

+ Điều lệ quản lý xây dựng

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản đồ vị trí và môi liên hện vùng

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng tổng hợp xây dựng sửu dụng đất

+ QH _03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_04: Bản đồ quy hoạch phân lô

+ QH_05: Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan minh họa mẫu nhà

+ QH_06: Bản đồ quy hoạch quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH_07: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện và chiếu sáng

+ QH_11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

+ QH_12: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

+ QH_13:  Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

(nvl-lva-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi