0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm: Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, tổng diện tích tự nhiên là 9.773,54 km2, dân số 1.259.255 người (năm 2014); bao gồm 02 thảnh phổ Đà Lạt, thành phổ Bảo Lộc và 10 huyện (huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Dạ Tẻh và Cát Tiên), ranh giợi được xác định như sau: Phía Tây giáp tỉnh Dắk Nông và tỉnh Bình Phước; Phía Nam giáp tỉnh Đổng Nai và tinh Bình Thuận; Phía Bắc giáp tình Đắk Lắk

- Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ Tưởng Chính Phủ phê duyệt theo Quyết định số 1155/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2016

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

- Mục tiêu của đồ án đó là: Xây dựng và phát triền vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đển năm 2050 trở thành vùng kinh tế động lực trong vùng Tây Nguyên, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo bướng hiện đại. Là trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển hệ thống đô thị nông thôn theo hướng tăng trưởng xanh, khả thi và phù hợp với xu thế hội nhập, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển ngành du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông và du lịch vạn hóa - di sản, danh lam thắng cảnh tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Phát triển hệ thống giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng. Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. Phát triển các không gian đô thị, làng đô thị xanh, không gian du lịch, không gian sản xuất nông nghiệp hài hòa với không gian cảnh quan rừng đặc trưng và không gian bảo tồn đa dạng sinh học của vùng cao nguyên.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 02: Bản đồ cấu trúc không gian và phân vùng phát triển kinh tế

+ QH 03: Bản vẽ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi