0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tỉnh Ninh Thuận

+ Quyết định phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: (.pdf)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi