0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Căn cứ: thực hiện Thông báo số 102 /TB-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2015 về việc thông báo kết luận tại cuộc họp Ban cán sự Đảng và thành viên UBND tỉnh ngày 22/4/2016

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả rà soát bổ sung điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quy hoạch rừng

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản đồ hiện trạng 2

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi