0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDD kỳ cuối (2016 – 2020), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDD kỳ cuối (2016 – 2020), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 - Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh thuộc Vùng Đông Nam Bộ - vùng kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Hiện nay, vấn đề phát triển kinh tế - xã hội đang tạo sức ép rất lớn đối với quá trình sử dụng đất.

+ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng và các chỉ tiêu sử dụng đất của cấp trên. Lồng ghép với các vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng; lồng ghép các nội dung bảo tồn đa dạng sinh học và kết quả điều tra thoái hóa đất trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

- Mục tiêu của đồ án Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDD kỳ cuối (2016 – 2020), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : Quản lý chặt chẽ tài nguyên đất đai theo quy hoạch, kế hoạch và pháp luật; đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đảm bảo phát triển bền vững. Phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực về đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng Đông Nam Bộ.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch SDD đến năm 2020 và kế hoạch SDD kỳ cuối (2016 – 2020), tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch SDD năm 2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi