0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đât năm …huyện...

Mẫu đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất (file Wordl

Đề cương là sự  tổng hợp các tiêu chuẩn, quy phạm về quy trình về lập kế hoạch sử dụng đất cho một huyện với  nội dung chính của đề cương nhiệm vụ gồm:

- Khái quát về vị trí địa lý, diều kiện tự nhiên huyện..

- Các nội dung chính thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất.. (lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi