0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồ án gồm đầy đủ bản vẽ (định dạng autocad), tính toán thủy lực (định dạng Excel) và thuyết minh ( định dạng word).

Nội dung bao gồm các phần chính sau:

1- Thuyết minh tổng hợp.

-Phần I: Quy hoạch chung

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của thành phố Huế

Chương 3: Quy hoạch xây dựng khu vực đô thị

Chương 4: Công tác chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị và môi trường

Chương 5: Quy hoạch mạng lưới thoát nước thành phố Huế TL 1/10000

-Phần II: Phần quy hoạch chi tiết

        Chương 1: Giới thiệu chung khu vực thiết kế

        Chương 2: Thiết kế quy hoạch chiều cao

        Chương 3: Thiết kế thoát nước mưa chi tiết

-Phần III: Chuyên đề điều tiết thủy văn Hoàng Thành

        Chương 1: Giới thiệu tính chất Hoàng Thành Huế

        Chương 2: Tính toán điều tiết

2- Bản vẽ

-    Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng TL 1/10000

-    Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và giao thông TL 1/10000

-    Bản đồ định hướng phát triển không gian TL 1/10000

-    Bản đồ đánh giá đất

-    Bản đồ quy hoạch chiều cao

-    Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

-    Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan Tiểu Khu  TL 1/500

-    Trắc dọc kỹ thuật tuyến cống thoát nước mưa  TL 1/500

-    Bản đồ quy hoach mạng lưới thoát nước mưa Tiểu Khu TL 1/500

-    Bản đồ quy hoạch chiều cao Tiểu Khu TL:1/500

       -    Bản tính toán khối lượng đào đắp Tiểu Khu…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi