0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Khu đô thị Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật Khu đô thị Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word) bảng tính toán thủy lực (định dạng Excel):

1.      Thuyết minh:

Phần 1: Phần mở đầu

Phần 2: Phần nội dung

A.Phần quy hoạch chung

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng        

Chương 2: Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Chương 3: Công tác chuẩn bị kỹ thuật

B.  Phần quy hoạch chi tiết

Chương 1: Giới thiệu chung về khu vực thiết kế

Chương 2: Thiết kế quy hoạch chiều cao

Chương 3: Thiết kế hệ thống thoát nước mưa

C. Dự án đầu tư xây dựng

     Chương 1: Giới thiệu DA đầu tư xây dựng hệ thống HTKT KĐT mới Nam Đầm Vạc

     Chương 2: Thiết kế cơ sở các hạng mục thuộc công tác chuẩn bị kỹ thuật

2.      Bản vẽ:

-Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng – Tỷ lệ 1/10.000

-Bản vẽ hiện trạng về địa hình TP Vĩnh Yên – Tỷ lệ 1/10.000

-Bản đồ đánh giá tổng hợp đất xây dựng TP Vĩnh Yên – Tỷ lệ 1/10.000

-Bản đồ đánh giá thủy văn TP Vĩnh Yên – Tỷ lệ 1/10.000

-Sơ đồ định hướng phát triển không gian TP Vĩnh Yên – Tỷ lệ 1/10.000

-Bản đồ quy hoạch chiều cao TP Vĩnh Yên – Tỷ lệ 1/10.000

-Bản đồ tính toán khối lượng TP Vĩnh Yên – Tỷ lệ 1/10.000

-Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới thoát nước mưa TP Vĩnh Yên– Tỷ lệ 1/10.000

-Bản vẽ mặt bằng san nền KĐT Đầm Vạc – Tỷ lệ 1/500

-Bảng khối lượng KĐT Đầm Vạc 1/500

-Bản vẽ mạng lưới thoát nước mưa KĐT Đầm Vạc - Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ trắc dọc tuyến cống và các chi tiết cấu tạo- Tỷ lệ 1/500

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi