0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word):

1. Thuyết minh:

Phần 1: Quy hoạch mạng lưới chuẩn bị kỹ thuật đô thị

Phần 2: Quy hoạch chi tiết chuẩn bị kỹ thuật khu chức năng

Phần 3: Thiết kế ttuyến

2. Bản vẽ:

-Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng

-Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

-Bản đồ định hướng phát triển không gian

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới chuẩn bị kỹ thuật

-Bản đồ định hướng phát triển không gian

-Bản đồ đánh giá tổng hợp đất xây dựng

-Bản đồ quy hoạch chiều cao

-Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới thoát nước mưa

-Bản  đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ quy hoạch chiều cao - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch chiều cao - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

-Bản tính toán khối lượng điều phối đất- Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật tuyến cống và các chi tiết cấu tạo- Tỷ lệ 1/500

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi