0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành phố Hưng Yên

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thành phố Hưng Yên bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word) bảng tính toán thủy lực (định dạng Excel):

1. Thuyết minh:

Phần 1: Phần mở đầu

Phần 2: Phần nội dung

A.Phần quy hoạch chung

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Chương 2: Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Chương 3: Thiết kế quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

B.  Phần quy hoạch chi tiết

Chương 4: Thiết kế quy hoạch chiều cao

Chương 5: Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa

2. Bản vẽ:

-Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng

-Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-Bản đồ định hướng phát triển không gian

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới chuẩn bị kỹ thuật

-Bản đồ đánh giá tổng hợp lựa chọn đất xây dựng

-Bản đồ quy hoạch chiều cao

-Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới thoát nước mưa

-Bản đồ kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch chiều cao - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

-Bản tính toán khối lượng điều phối đất- Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật tuyến cống và các chi tiết cấu tạo- Tỷ lệ 1/500

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi