0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch mạng lưới giao thông thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word):

1.      Thuyết minh:

Phần 1: Quy hoạch mạng lưới giao thông

Phần 2: Quy hoạch chi tiết khu đô thị mơi Ỷ La

Phần 3: Thiết kế tuyến đường đô thị

2.      Bản vẽ:

-Sơ đồ vị trí mối liên hệ vùng

-Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

-Bản đồ định hướng phát triển không gian

-Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới giao thông

-Sơ đồ vị trí, giới hạn, hiện trạng khu đất chức năng - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông - Tỷ lệ 1/2000

-Bản đồ cắm mốc, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng - Tỷ lệ 1/2000

-Tổ chức an toàn giao thông trên tuyến - Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ bình đồ và trắc dọc kỹ thuật tuyến - Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ san nền, thoát nước mặt, trắc dọc tuyến cống - Tỷ lệ 1/500

 (tma-ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi