0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Bài giảng – Mố trụ cầu

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

 Bài giảng – Mố trụ cầu

 - Mố trụ cầu là một môn học của chuyên ngành đào tạo kỹ sư cầu và Đường. Tài liệu được biên soạn dùng làm giáo trình cho sinh viên các ngành cầu Hầm - cầu Đường, Đường sắt và Đường Ôtô, đồng thời sách cũng dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực cầu đường.

- Tài liệu giới thiệu đặc điểm cấu tạo, phạm vi áp dụng và nguyên lý tính toán các loại mố trụ cầu dầm, cầu khung, cầu vòm và cầu treo.

- Phân công biên soạn như sau: Ths. Dương Minh Thu mục 2.4, PGS.TS. Nguyễn Minh Nghĩa biên soạn các phần còn lại và chủ biên

- Bài giảng – Mố trụ cầu gồm 8 chương:

 + Chương 1: Khái niệm chung về mố trụ cầu

 + Chương 2: Cấu tạo trụ cầu dầm

 + Chương 3: Cấu tạo mố cầu dầm

 + Chương 4: Tính toán về mố trụ cầu dầm

 + Chương 5: Mố trụ cầu vòm

 + Chương 6: Trụ cầu khung dầm

 + Chương 7: Mố trụ cầu treo

 + Chương 8: Thiết kế mố trụ cầu theo tiêu chuẩn mới 22TCN272-05 và tiêu chuẩn AASHTO LRFD-998

* Thời điểm xuất bản “Bài giảng – Mố trụ cầu”: năm 2006

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Bài giảng – Mố trụ cầu

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi