0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Bài giảng Xây dựng mặt đường ô tô- Nguyễn Biên Cương

Chương 2: Lý thuyết đầm nén Mặt và móng đường

Nội dung của giáo trình trình bày lý thuyết giúp cho sinh viên nghiên cứu trước bài giảng để tiếp thu được các kiến thức cốt lõi va bổ sung các kỹ năng tính toán, thiết kế.. lnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi