0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không

Tác giả: PGS.TS. Phạm Huy Khang

Tài liệu bao gồm 13 chương như sau:

Chương 1: Những vấn đề chung về vận tải hàng không

Chương 2: Tuyến hàng không và cảng hàng không-Phân loại và các yếu tố hình học sân bay

Chương 3: Những đặc điểm kỹ thuật của máy bay

Chương 4: Xác định chiều dài bay, bề rộng đường băng…

Chương 5: Thiết kế các đường lăn bon, ke và các chỗ đỗ của các máy bay

Chương 6: Nguyên lý chung về quy hoạch cảng hàng không

Chương 7: Các trường hợp đặc biệt về thiết kế các cảng hàng không

Chương 8: Quy hoạch theo kiểu thẳng đứng của sân bay

Chương 9: Thiết kế quy hoạch thẳng đứng bề mặt đất của các sân bay

Chương 10: Thiết kế quy hoạch thẳng đứng bề mặt đường nhân tạo của sân bay

Chương 11: Xác định khối lượng làm đất và hình thành bản thiết kế về quy hoạch thẳng đứng của sân bay

Chương 12: Sử dụng các phương pháp toán học và máy tính khi thiết kế quy hoạch thẳng đứng sân bay

Chương 13: Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi