0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (khu vực phía tây nam quốc lộ 18), tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.dwg) (.docx) (.jpg)

 Trên cơ sở các yêu cầu thực tiễn, các chỉ đạo của UBND Tỉnh, đề xuất phạm vi ranh giới lập Quy hoạch vùng liên huyện (phạm vi trực tiếp) được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc tiếp giáp quốc lộ 18; 

+ Phía Đông tiếp giáp đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng;

+ Phía Tây tiếp giáp cổng Tỉnh;

+ Phía Nam tiếp giáp các sông: Kinh Thầy, La, Đá Vách, Đá Bạc, Chanh

Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: bao gồm các huyện, xã, phường thuộc các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng... (bên kia sông) để kết nối hệ thống giao thông đối ngoại và phát triển không gian kiến trúc cảnh quan chung.

Mục tiêu của công Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (khu vực phía tây nam quốc lộ 18), tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050: Cụ thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy hoạch chiến lược của Chính phủ, các chủ trương chính sách của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; phù hợp với định hướng Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và đang triển khai lập quy hoạch.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên (khu vực phía tây nam quốc lộ 18), tỉnh Quảng Ninh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

*) Bản vẽ (CAD):

- Bản vẽ QH-01 Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (jpg)

- Bản vẽ QH-02C X_hien trang da dang sinh hoc VLH Road 100 (jpg)

- Bản vẽ QH-02B HTHT- Duong 100

- Bản vẽ QH-04 sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- Bản vẽ QH-05 sơ đồ tổ chức hệ thống các đô thị và khu vực dân cư nông thông

- Bản vẽ QH-09 sơ đồ định hướng phát triển giao thông

- Bản vẽ QH-10 sơ đồ định hướng quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt vùng

- Bản vẽ QH-11 sơ đồ định hướng quy hoạch cấp nước vùng

- Bản vẽ QH-12 sơ đồ định hướng quy hoạch cung cấo năng lượng vùng

- Bản vẽ QH-13 sơ đồ định hướng quy hoạch thông tin liên lạc và viễn thông  

- Bản vẽ QH-15 sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(ACUD-LamPhuong-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi