0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng môn cơ sở kỹ thuật xây dựng nền và móng.

BG- Bài giảng kết cấu thép ứng suất trước.
Chủ biên: Nhóm chuyên môn CHD-nền móng.
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Chương 1: Mở đầu.

Chương 2: Móng nông trên nền thiên nhiên.

-          Móng nông trên nền thiên nhiên.

-          Móng băng

-          Móng bè

-          Móng đệm cát

( Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi