0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Chuyên đề nền móng -Phương pháp NPRD

TT- Chuyên đề nền móng -Phương pháp NPRD
Tác giả: Ths. Phạm Ngọc Thắng

Sách gồm các nội dung  sau: Trình bày về phương pháp NPRD để giải tích trong phân tích móng bè cọc, về sự tương tác của cọc và độ lún.

 (Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi