0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Hướng dẫn đồ án nền móng

Nội dung bao gồm:

Chương 1 Các phương pháp tính toán nền móng công trình

Chương 2 Tóm tắt cơ học đất

Chương 3 Thiết kế móng nông

Chương 4 Thiết kế móng cọc

Chương 5 Gia cố nền

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi