0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Xây dựng công trình trên nền đất yếu

Chủ biên: Nhóm chuyên môn CHĐ – Nền Móng

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật xây dựng

Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 

Bài giảng xây dựng công trình trên nền đất yếu là chương 4 trong tập bải giảng Nền và Móng của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Bài giảng nêu ra những đánh giá về tính chất cơ lý của nền đất yếu để từ đó đưa ra các giải pháp nền móng phù hợp cho công trình.

(ht-nth)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi