0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT-P.Thanh Miếu-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc và đánh giá đất

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH03: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06A: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

+ QH06B: Bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ QH06C: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH06D: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH06E: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

+ QH06F: Bản đồ quy hoạch đánh giá tác động môi trường

+ QH07: Đánh giá tác động môi trường

+ QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi