0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

+ Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

+ Các bảng tính toán  

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy An

+ QH_02: Bản vẽ nền hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Bản vẽ nền giao thông

+ QH_04: Bản vẽ nền địa hình

+ QH_05: Bản vẽ nền địa giới

+ QH_06: Bản vẽ nền KT-XH

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg)

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi