0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương năm 2019, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 20/07/2011, tới thời điểm hiện tại hiện trạng hạ tầng kỹ thuật có nhiều thay đổi. Do đó, sau khi là Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện Dự án, Nhà đầu tư đã phối hợp cùng Tư vấn và các đơn vị liên quan tại Thành phố Uông Bí tiến hành đánh giá lại sự phù hợp của Quy hoạch đã được phê duyệt so với quy hoạch quy hoạch chung xây dựng thành phố Uông Bí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 11/4/2016; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quy hoạch phía Đông thành phố Uông Bí (Phân khu K) có diện tích 914ha và quy hoạch các khu đô thị trên khu vực địa phần thành phố Uông Bí đang triển khai lấy ý kiến cộng đồng.

Nhận thấy, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí có nhiều yếu tố không còn phù hợp với tình hình phát triển hạ tầng kỹ thuật và xây dựng tại khu vực thành phố Uông Bí nói riêng và địa bàn Tỉnh Quảng Ninh nói chung, hiện trạng ranh giới quy hoạch có nhiều thay đổi, cần được cập nhật và điều chỉnh. Ngoài ra, quy hoạch cũ chưa xác định vị trí quỹ đất 20% theo quy định.

- Được phê duyệt tại: Văn bản số 2785/UBND –QH1 ngày 25/ 4/ 2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/ 500 Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí”

- Mục tiêu Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương năm 2019, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch nhằm nâng cao chất lượng, dịch vụ tiện ích; hình thành nên một Khu dân cư mới văn minh, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu về đất ở cho Nhân dân khu vực; tận dụng, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú góp vào cảnh quan chung của toàn đô thị. Quy hoạch điều chỉnh đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực Điều chỉnh quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật hiện có. Quy hoạch điều chỉnh là cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư, từ đó xác định đơn giá tiền sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước cũng như triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu biệt thự Sông Uông tại phường Quang Trung và phường Trưng Vương

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ ranh giới nhiệm vụ quy hoạch

+ Bản đồ vị trí nhiệm vụ quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi