0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Mặt bằng Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 công trình: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, dân cư tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2016

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 điều chỉnh

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi