0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu dân cư khu 4 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mở rộng khu dân cư khu 4 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Sơ đồ vị trí

+ Bản vẽ hiện trạng quy hoạch

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ đường chỉ giới xây dựng

+ Bản vẽ thiết kế đô thị

+ Bản vẽ quy hoạch san nền

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước

+ Bản vẽ quy hoạch hệ thống thoát nước

+ Bản vẽ quy hoạch cấp điện

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản vẽ quy hoạch tổng hợp đánh giá môi trường chiến lược

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi