0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Công Thành

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Thành phố Uông Bí trực thuộc tỉnh Quảng Ninh; là trung tâm công nghiệp; du lịch; y tế và đào tạo phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, có vị trí, vai trò quan trọng nằm trong tâm điểm vùng tam giác động lực phát triển miền bắc là: Hà Nội – Hải phòng - Quảng Ninh; Thành phố có 11 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường và 02 xã); tổng diện tích tự nhiên 256,3 km2, dân số trên địa bàn 174.678 người. Thành phố Uông Bí đã được xác định là Thành phố công nghiệp, đô thị miền Tây tỉnh Quảng Ninh.

Do có vị trí và vai trò quan trọng, tỉnh Quảng Ninh đã quan tâm quy hoạch, định hướng phát triển, có kế hoạch, có cơ chế chính sách đặc thù riêng, ưu tiên đầu tư phát triển để Uông Bí xứng tầm là trung tâm đô thị miền Tây của tỉnh. Trong những năm gần đây, Đảng bộ và nhân dân thành phố Uông Bí đã tạo nên sự đồng thuận cao, xây dựng đô thị, xây dựng chính quyền và con người Uông Bí có bước phát triển vượt bậc. Do đó, Chính phủ có Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 25/2/2011 thành lập thành phố Uông Bí thuộc tỉnh Quảng Ninh và công nhận là đô thị loại II tại Quyết định số 2306/QĐ-TTg ngày 28/11/2013

- Được phê duyệt tại: Văn bản số 3991/UBND-QH1 của UBND tỉnh ngày 24/07/2014 “V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí”

- Mục tiêu quy hoạch: Hình thành khu dân cư đô thị mới với đầy đủ chức năng đồng bộ nhằm giải quyết nhu cầu về đất ở cho nhân dân khu vực, tận dụng, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiên để tạo dựng không gian quy hoạch đô thị phong phú , đóng góp vào cảnh quan chung của toàn đô thị, tạo dựng môi trường sống ổn định lâu dài. Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Đề xuất giải pháp quy hoạch và tổ chức không gian hài hoà, hấp dẫn. Khai thác triệt để, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho khu vực quy hoạch, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh

- Thời điểm quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Công Thành

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ quỹ đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi