0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
20 EP
Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu văn hóa giải trí Lâm Viên thành phố Vạn Tường- tỉnh Quảng Ngãi

Đồ án sẽ là tài liệu tham khảo cho các kiến trúc sư năm cuối làm tài liệu tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp đạt kết quả cao. Nội dung đồ án bao gồm 8 bản vẽ

1. Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2. Bản đồ đánh giá tổng hợp khu du lịch

3. Sơ đồ ý tưởng trong du lịch

4. Hai phương án cơ cấu tỷ lệ 1/500

5. Mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

6 Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

7. Mặt bằng quy hoạch chi tiết một cụm công trình tiêu biểu

8. Phối cảnh tổng thể

File ảnh định dạng A0 kích thước 960x697pixels 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi