0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu trung tâm xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Thông tin đồ án quy hoạch:

1. Phạm vi nghiên cứu:

Khu vực xây dựng khu Trung tâm xã Vân Nham thuộc thôn Phổng, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

- Diện tích nghiên cứu quy hoạch: 15ha

- Diện tích quy hoạch là  13 ha. Ranh giới quy hoạch như sau:

+ Phía Tây giáp Thôn Lay 2.

+ Phía Tây Nam giáp xã Đô Lương .

+ Phía Đông Bắc giáp xã Minh Tiến.

+ Phía Tây Bắc giáp xã Thanh Sơn.

2. Thời gian lập quy hoạch:

- Giai đoạn : 2013-2015;

- Tầm nhìn đến năm 2020.

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các nội dung như sau:

1-Phần thuyết minh: Thuyết minh tổng hợp, bảng tính toán khối lượng các hạng mục: giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, thoát nước, tính toán công suất, thống kê dử dụng đất.

2-Phần bản vẽ:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

- Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

- Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

- Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

- Bản đồ quy hoạch cấp nước

- Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Thuyết minh file word (.doc), bảng tính toán khối lượng (.xls), Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi