0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Suối Tre đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 04/5/2011. Công ty CP Sonadezi An Bình được giao làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp này. Năm 2012 Khu công nghiệp Suối Tre chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 cụm công nghiệp Suối Tre 1, Suối Tre 2 và Bảo Vinh, với quy mô khoảng 150ha nằm trên địa bàn xã Suối Tre và Bảo Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2016

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Đề xuất phương án điều chỉnh, tổ chức các khu chức năng, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật một cách hợp lý, tổ chức một môi trường sản xuất hiện đại, phù hợp với từng loại hình công nghiệp. Đáp ứng nhu cầu thuê đất cho các đối tượng có nhu cầu, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành triển khai xây dựng, quản lý xây dựng và đầu tư xây dựng theo Luật xây dựng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Suối Tre thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

+ Quy định quản lý

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ cơ cấu sử dụng đất và các hạng mục điều chỉnh

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ tổ chức không gian KTCQ

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi